ZBIRKA KAMENIH GRBOVA Šibenik

Lokacija: Ugaoni stup kuće u Ulici kralja Tomislava, nasuprot Vodičke ulice

Trokutasti štit: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: Ugaoni stup kuće u Ulici kralja Tomislava, nasuprot Vodičke ulice.

Trokutasti štit: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

 *Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: Vodička ulica

Štit u obliku tarče: U štitu kula.

Štit koji je nekada bio dio grba na gotičkoj kući uklonjen je prije početka 20. stoljeća; F.A. Galvani u svome djelu Il re d'Armi di Sebenico bilježi da je na portalu postavljen štit obitelji Missch-Aqua iz 17. stoljeća koji se svojom formom ne uklapa u potpunu kompoziciju grba. Galvani također donosi rekonstruirani prikaz grba. Na istočnom zidu Čorićevog tornja u Vodicama uklesan je grb identičan Galvanijevom prikazu. Taj grb, na temelju uklesanih inicijala H. S. i jednog ugovora iz 1533. godine, Ivo Glavaš atribuira Jeronimu (Hieronymus) Saracenu. Iz svega proizlazi da su preostali ukrasi portala u Vodičkoj ulici nekada krasili upravo grb šibenske obitelji Saracen.

* Il Re d'Armi di Sebenico, vol.2, 23, T. XIX.
*http://m.sibenik.in/zaboravljeni-sibenik/coricev-toranj-u-vodicama-biser-koji-ceka-obnovu/55225.html

Lokacija: Vodička ulica

Šti u obliku tarče: U polju kula.

Štit koji je nekada bio dio grba na gotičkoj kući uklonjen je prije početka 20. stoljeća; F.A. Galvani u svome djelu Il re d’Armi di Sebenico bilježi da je na portalu postavljen štit obitelji Missch-Aqua iz 17. stoljeća koji se svojom formom ne uklapa u potpunu kompoziciju grba. Galvani također donosi rekonstruirani prikaz grba. Na istočnom zidu Čorićevog tornja u Vodicama uklesan je grb identičan Galvanijevom prikazu. Taj grb, na temelju uklesanih inicijala H. S. i jednog ugovora iz 1533. godine, Ivo Glavaš atribuira Jeronimu (Hieronymus) Saracenu. Iz svega proizlazi da su preostali ukrasi portala nekada krasili upravo grb šibenske obitelji Saracen.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol.2, 23, T. XIX.
*http://m.sibenik.in/zaboravljeni-sibenik/coricev-toranj-u-vodicama-biser-koji-ceka-obnovu/55225.html
Lokacija: Ulica Fausta Vrančića 2, na pročelju, ispod prozora prvog kata

Trokutasti štit: U lijevom gornjem uglu ljiljan.

Lokacija: Ulica Fausta Vrančića 2, na pročelju, ispod prozora prvog kata

Trokutasti štit: U lijevom gornjem uglu ljiljan.

Lokacija: Fausta Vrančića 8

Štit u obliku tarče: Polje prazno. Iz kacige okrenute en face kao nakit uzdiže se ruka koja drži kotač. Desno, lijevo i iza štita spušta se akantusovo lišće kao plašt.

Štit grba ne izgleda otučeno, no moguće da je unutrašnjost izglađena, što je bila česta praksa kada bi kuća mijenjala vlasnika. Iz kacige izrasta ukras u obliku zvijezde u okruglom okviru. Postoji mogućnost da ukras zapravo predstavlja kotač, kojega možemo povezati sa grbom obitelji Kolunić. Obitalj je u 15. stoljeću živjela u Šibeniku a služila se i talijaniziranim oblikom svog prezimena, Rota. U monogramima poznatog šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića (o. 1540. – 1583.) često se nalazi znak kotača koji predstavlja njegovo prezime.

*Der Adel des Konigreichs Dalmatien, Taf. 46.

Lokacija:  Fausta Vrančića 8

Štit u obliku tarče: Polje prazno. Iz kacige okrenute en face kao nakit uzdiže se ruka koja drži kotač. Desno, lijevo i iza štita spušta se akantusovo lišće kao plašt. 

Štit grba ne izgleda otučeno , no moguće da je unutrašnjost izglađena, što je bila česta praksa kada bi kuća mijenjala vlasnika. Iz kacige izrasta ukras u obliku zvijezde u okruglom okviru. Postoji mogućnost da ukras zapravo predstavlja kotač, kojega možemo povezati sa grbom obitelji Kolunić. Obitalj je u 15. stoljeću živjela u Šibeniku a služila se i talijaniziranim oblikom svog prezimena, Rota. U monogramima poznatog šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića (o. 1540. – 1583.) često se nalazi znak kotača koji predstavlja njegovo prezime.

* Der Adel des Konigreichs Dalmatien, Taf. 46.

Lokacija: Ulica Grgura Ninskog 4, na nadvratniku portala

Štit u obliku tarče: U modrom zlatni stupajući lav, desno gore zlatni komet s repom usmjerenim lijevo dolje.

*Der Adel des Konigreichs Dalmatien, 51.

Lokacija: Ulica Grgura Ninskog 4, na nadvratniku portala

Štit u obliku tarče: U modrom zlatni stupajući lav, desno gore zlatni komet s repom usmjerenim lijevo dolje.

*Der Adel des Konigreichs Dalmatien, 51.

Lokacija: Trg Medulić, na bunarskoj kruni

Štit u obliku tarče: U polju greda.

Oblik štita odgovara razdoblju 15. stoljeća, no s obzirom na jednostavnost grba i nedostatak boja, teško se može utvrditi kome je mogao pripadati. Ivo Šprljan smatra da se ova kruna prema stilskim karakteristikama može pripisati školi Jurja Dalmatinca. Ako pretpostavimo da je izgrađena za vrijeme ili neposredno nakon razdoblja Jurjevog djelovanja u Šibeniku, jedini dužnosnik čiji grb bi mogao odgovarati ovome na kruni je šibenski knez Antonio Zorzi (1490. – 1491.).

*Blasone Veneto, 111.
*Ivo Šprljan, “Bunarske krune u šibenskim eksterijerima”, Radovi IPU 22 (1998): 37-38.
*Robert Ljeljak, Općina Šibenik 1455-1797: Sumarni inventar (Državni arhiv u Zadru, 2013), 9.

Lokacija: Trg Medulić, na bunarskoj kruni

Štit u obliku tarče: U polju greda.

Oblik štita odgovara razdoblju 15. stoljeća, no s obzirom na jednostavnost grba i nedostatak boja, teško se može utvrditi kome je mogao pripadati. Ivo Šprljan smatra da se ova kruna prema stilskim karakteristikama može pripisati školi Jurja Dalmatinca. Ako pretpostavimo da je izgrađena za vrijeme ili neposredno nakon razdoblja Jurjevog djelovanja u Šibeniku, jedini dužnosnik čiji grb bi mogao odgovarati ovome na kruni je šibenski knez Antonio Zorzi (1490. – 1491.)

* Blasone Veneto, 111.
* Ivo Šprljan, “Bunarske krune u šibenskim eksterijerima”, Radovi IPU 22 (1998): 37-38.
 * Robert Ljeljak, Općina Šibenik 1455-1797: Sumarni inventar (Državni arhiv u Zadru, 2013), 9.
Lokacija: Ulica kralja Tomislava 9, na ugaonom stupu kuće

Trokutasti štit: Glava orla izrasta iz krila.

Uz grb stoji natpis DOMINICVS/IVETICH-Q(uondam) -/- D(omini) GEORGII/RESTAVRAVIT/1596
Grb je dakle obnovio izvjesni Dominik Ivetić 1596. godine.

*Il Re d'Armi di Sebenico, T. XIV.

Lokacija: Ulica kralja Tomislava 9, na ugaonom stupu kuće

Trokutasti štit: Glava orla izrasta iz krila.

Uz grb stoji natpis DOMINICVS/IVETICH-Q(uondam) -/- D(omini) GEORGII/RESTAVRAVIT/1596
Grb je dakle obnovio izvjesni Dominik Ivetić 1596. godine.

* Il Re d’Armi di Sebenico, T. XIV.

Lokacija: Dobrić 2, na ugaonom stupu kuće

Štit u obliku tarče: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: Dobrić 2, na ugaonom stupu kuće

Štit u obliku tarče: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 90

Lokacija: Dobrić 2, u luneti portala

Štit u obliku tarče: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: Dobrić 2, u luneti portala

Štit u obliku tarče: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 90

Lokacija: Dobrić 4, na prvom stupu stepenica

Štit u obliku tarče: Greda s četiri prekinuta kolca između tri ljiljana.

Lokacija: Dobrić 4, na prvom stupu stepenica

Štit u obliku tarče: Greda s četiri prekinuta kolca između tri ljiljana.

Lokacija: Dobrić 4, nadvratnik portala kuće

Štit a mandrola uokviren kartušom koja se povija u volute: Preko drva koje izrasta iz trobrijega greda.

Lokacija: Dobrić 4, nadvratnik portala kuće

A mandrola štit uokviren kartušom koja se povije u volute: Preko drva koje izrasta iz trobrijega greda.