ZBIRKA KAMENIH GRBOVA Šibenik

Lokacija: Ulica sv. Nikole Tavelića, nasuprot kbr. 10

Trokutasti štit: U zlatnome na plavoj kosoj gredi tri zlatna ljiljana.

*Il Re d'Armi di Sebenico ,T XIV.

Lokacija: Ulica sv. Nikole Tavelića, nasuprot kbr. 10

Trokutasti štit: U zlatnome na plavoj kosoj gredi tri zlatna ljiljana.

*Il Re d’Armi di Sebenico ,T XIV.

Lokacija: Jurja Šižgorića 6

Štit u obliku konjske glave: Konjska glava iz koje izrasta krilo.

Inicijali Z.M. uklesani oko grba sugeriraju nam da bi ovaj grb mogao pripadati Ivanu Mišiću; ime Ivan nekada se zapisivalo u varijantama Zuanne, Zvane…

*Il re d'Armi di Sebenico, vol 1, 153.

Lokacija: Jurja Šižgorića 6

Štit u obliku konjske glave: Konjska glava iz koje izrasta krilo.

Inicijali Z.M. uklesani oko grba sugeriraju nam da bi ovaj grb mogao pripadati Ivanu Mišiću; ime Ivan nekada se zapisivalo u varijantama Zuanne, Zvane…

 *Il re d’Armi di Sebenico, vol 1, 153.

Lokacija: Ugao kuće u Ulici Nikole Tavelića 13

Trokutasti štit: U zlatnome na plavoj kosoj gredi tri zlatna ljiljana.

*Il Re d'Armi di Sebenico, T XIV.

Lokacija: Ugao kuće u Ulici Nikole Tavelića 13

Trokutasti štit: U zlatnome na plavoj kosoj gredi tri zlatna ljiljana.

*Il Re d’Armi di Sebenico ,T XIV.

Lokacija: Na istočnom pročelju kuće, Jurja Šižgorića 10

Ovalni štit uokviren kartušom koja se povija u volute: Vodoravno podijeljen, gore u crvenom tri srebrne ruže 1, 2, dolje u srebrnom tri crvena ruže 2, 1.

*Der Adel des Konigreichs Dalmatien, Taf. 46.

Lokacija: Na istočnom pročelju kuće, Jurja Šižgorića 10

Ovalni štit uokviren kartušom koja se povije u volute: Vodoravno podijeljen, gore u crvenom tri srebrne ruže 1, 2, dolje u srebrnom tri crvene ruže 2, 1.

*Der Adel des Konigreichs Dalmatien, Taf. 46.

Lokacija: Ulica 15. siječnja 1873. 5

Trokutasti štit: Dva ukrštena štapa za hodanje a između ručki školjka (Jakobova kapica.

Lokacija: Ulica 15. siječnja 1873. 5

Trokutasti štit: Dva ukrštena štapa za hodanje a između ručki školjka (Jakobova kapica).

Lokacija: Ulica Jurja Šižgorića, nasuprot kbr. 1

Štit u obliku tarče: Rog između gore dvije osmerokrake zvijezde, dolje polumjesec nadvišen gredom i u glavi štita tri osmokrake zvijezde.

Na kuli Ferro u Kaštel Štafiliću, nalazi se identičan grb s kraja 17. stoljeća s pripadajućim natpisom na kojem se spominje Ivan Ferro. Pripadnici obitelji Ferro pojavljuju se često u šibenskim izvorima iz 15. stoljeća, stoga ovaj grb treba atribuirati toj obitelji.

*Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, 91, 187, 214, 239, 250, 274, 278, 304, 316. T. VI.

Lokacija: Ulica Jurja Šižgorića, nasuprot kbr. 1

Trokutasti štit: Rog između gore dvije osmerokrake zvijezde i dolje polumjesec s vrhovima nagore, nadvišen gredom i u glavi štita tri osmokrake zvijezde.

Na kuli Ferro u Kaštel Štafiliću, nalazi se identičan grb s kraja 17. stoljeća s pripadajućim natpisom na kojem se spominje Ivan Ferro. Pripadnici obitelji Ferro pojavljuju se često u šibenskim izvorima iz 15. stoljeća, stoga ovaj grb treba atribuirati toj obitelji.

* Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, 91, 187, 214, 239, 250, 274, 278, 304, 316.
Lokacija: Uski prolaz, nasuprot kbr. 2

Štit u obliku konjske glave: U zlatnome na crvenoj gredi tri zlatna ljiljana.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 180-181, T. XII.

Lokacija: Uski prolaz, nasuprot kbr. 2

Štit u obliku konjske glave: U zlatnome na crvenoj gredi tri zlatna ljiljana.

* Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 180-181, T. XII