ZBIRKA KAMENIH GRBOVA Šibenik

D – Grbovi Katedrale sv. Jakova

Katedrala sv. Jakova, remek djelo gotičko-renesansne arhitekture, najreprezentativniji je objekt šibenske jezgre. Ova trobrodna bazilika s upisanim transeptom, tamburom s kupolom iznad križišta te s tri poligonalne apside, od 2000. godine pod zaštitom je UNESCO-a i nalazi se na listi svjetske spomeničke baštine. Odluka o njenoj izgradnji donesena je na sjednici gradskih vjećnika 7. travnja 1402. godine, a gradnja je započeta 1431. kada je kamen temeljac položio biskup Bogdan Pulšić (1402-1436). Građena je u nekoliko faza: u prvoj fazi gradnju su vodili mletački majstori Antonio di Pier Busatoi Lorenzo Pincino da bi 1441. za protomajstora postavljen Juraj Matejev (Juraj Dalmatinac). Nakon njegove smrti 1475. nasljedio ga je Nikola Firentinac. Godine 1505. on umire a izgradnju nastavljaju njegovi učenici. Posljednji kamen položen je 1536. godine a Katedralu je 1555. posvetio biskup Ivan II. Lučić Štafilić.

Danas izgradnju Katedrale možemo donekle pratiti promatrajući grbove postavljene na njenom oplošju. Ukupno 18 različitih grbova predstavlja šibenske knezove i biskupe koji su u različitoj mjeri doprinijeli  izgradnji šibenske prvostolnice.

Lokacija: Na sjeverozapadnom ugaonom stupu glavnog pročelja.

Štit u obliku tarče: Sedam puta raskoljeno srebrno i crveno, gore u drugom srebrnom kolcu crveni latinski križ. Nakit iz kacige izrastajuća glava zmaja okrenuta u desno iz čijih usta izlazi plameni jezičak. Iz kacige se širi mesnato akantusovo lišće s obje strane i ispod štita.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 55.

Lokacija: Na sjeverozapadnom ugaonom stupu glavnog pročelja.

Štit u obliku tarče: Sedam puta raskoljeno srebrno i crveno, gore u drugom srebrnom kolcu crveni latinski križ. Nakit iz kacige izrastajuća glava zmaja okrenuta u desno iz čijih usta izlazi plameni jezičak. Iz kacige se širi mesnato akantusovo lišće s obje strane i ispod štita.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 55.


Lokacija: Na sredini nadvratnika Lavljih vrata, na sjevernom pročelju.

Štit u obliku tarče kojeg odozgo drži anđeo raširenih krila: U zlatnome crna greda.

*Coronelli,Blasone Veneto, 21.

Lokacija: Na sredini nadvratnika Lavljih vrata, na sjevernom pročelju.

Štit u obliku tarče kojeg odozgo drži anđeo raširenih krila: U zlatnome crna greda.

*Coronelli, Blasone Veneto, 21.

Lokacija: Na vrhu trećeg kontrafora sjevernog pročelja, ispod friza s glavama.

Štit u obliku tarče: U zlatnome plava kosa greda u kojoj su crni jež okrenut udesno i stilizirano slovo E u obliku lire.

*Coronelli,Blasone Veneto, 41.

Lokacija: Na vrhu trećeg kontrafora sjevernog pročelja, ispod friza s glavama.

Štit u obliku tarče: U zlatnome plava kosa greda u kojoj su crni jež okrenut udesno istilizirano slovo E u obliku lire.

*Coronelli, Blasone Veneto, 41.

Lokacija: Na kontraforu desno od glavnog portala.

Štit u obliku tarče: Razdijeljen, gore u modrom tri zlatne ruže vodoravno položene i dolje u zlatnom tri modre ruže (2,1). Ukras na kacigi rog iz čijeg vrha izrastaju tri grančice s cvjetovima ruže. Iz kacige se širi akantusovo lišće s obje strane i iza štita.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 61, T XXII.

Lokacija: Na kontraforu desno od glavnog portala.

Štit u obliku tarče: Razdijeljen, gore u modrom tri zlatne ruže vodoravno položene i dolje u zlatnom tri modre ruže (2,1). Ukras na kacigi rog iz čijeg vrha izrastaju tri grančice s cvjetovima ruže. Iz kacige se širi akantusovo lišće s obje strane i iza štita.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 61, T XXII.

Lokacija: Iznad Lavljih vrata, ispod razine friza.

Lijevo: Grb šibenskog biskupa Jurja Šižgorića (1437-1454)
Trokutasti štit: Raskoljen plavo i srebrno.Iznad štita biskupska mitra s vrpcom.

Sredina: Grb šibenskog biskupa Urbana Vinjaka (1454-1468)
Trokutasti štit: U crvenome na plavoj kosoj gredi zlatna osmerokraka zvijezda i polumjesec.

Desno: Grb šibenskog kneza Leonarda Veniera (1454-1456)
Štit u obliku tarče: Pet puta razdijeljeno srebrno i crveno. Na kacigi okrenutoj udesno kao nakit sjedeći lav sa žezlom u desnici.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 35, vol. 2, 83.

Lokacija: Iznad Lavljih vrata, ispod razine friza.

Lijevo: Grb šibenskog biskupa Jurja Šižgorića (1437-1454)
Trokutasti štit: Raskoljen plavo i srebrno.  Iznad štita biskupska mitra s vrpcom.

Sredina: Grb šibenskog biskupa Urbana Vinjaka (1454-1468)
Trokutasti štit: U crvenome na plavoj kosoj gredi zlatna osmerokraka zvijezda i polumjesec.

Desno: Grb šibenskog kneza Leonarda Veniera (1454-1456)
Štit u obliku tarče: Pet puta razdijeljeno srebrno i crveno. Na kacigi okrenutoj udesno kao nakit sjedeći lav sa žezlom u desnici.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 35, vol. 2, 83.

Lokacija: Na luku, u niši apside na sjevernoj strani.

Heraldička oznaka:Orlova kandža s kružno rastvorenim krilom na vrhu.

*Coronelli,Blasone Veneto, 61.

Lokacija: Na luku, u niši apside na sjevernoj strani.

Heraldička oznaka: Orlova kandža s kružno rastvorenim krilom na vrhu.

*Coronelli, Blasone Veneto, 61.

Lokacija: Na sjevernom dijelu transepta Katedrale, u tjemenu luka iznad drugog friza.

Štit u obliku konjske glave:U plavome zlatni kolac između šest zlatnih ljiljana.

*Il Re d'Armi di Sebenico,vol. 2, 39, T XX.

Lokacija: Na sjevernom dijelu transepta Katedrale, u tjemenu luka iznad drugog friza.

Štit u obliku konjske glave: U plavome zlatni kolac između šest zlatnih ljiljana.

* Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 39, T XX.

Lokacija: Na sjevernom zidu, iznad svoda bočnog broda.

Trokutasti štit: U zelenome dvije zlatne kose grede.

*Il Re d'Armi di Sebenico,vol. 2, 72, T XXII.

Lokacija: Na sjevernom zidu, iznad svoda bočnog broda.

Trokutasti štit: U zelenome dvije zlatne kose grede.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 72, T XXII.

Lokacija: Na sjevernom zidu, iznad svoda bočnog broda.

Trokutasti štit s volutama: Inverzno raskoljen, u plavome zlatna greda.

*Coronelli,Blasone Veneto, 76.

Lokacija: Na sjevernom zidu, iznad svoda bočnog broda.

Trokutasti štit s volutama: Inverzno raskoljen, u plavome zlatna greda.

*Coronelli, Blasone Veneto, 76.

Lokacija: Iznad prvog friza sjevernog pročelja, desno od Lavlji vrata.

Trokutasti štit s volutama: Preko razdijeljenog plavog i srebrnoga crveni križ.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 72, T XXII.

Lokacija: Iznad prvog zida sjevernog pročelja, desno od Lavlji vrata.

Trokutasti štit s volutama: Preko razdijeljenog plavog i srebrnoga crveni križ.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 72, T XXII.

Lokacija: Iznad prvog friza sjevernog pročelja, desno od Lavljih vrata.

Trokutasti štit:Rasčetvoren, u prvo i četvrtom u crvenome srebrni orao raširenih krila sa zlatnom krunom, u inverzno razdijeljenom crveno zeleni grozd visi na grančici s dva lista.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 39, T III.

Lokacija: Iznad prvog friza sjevernog pročelja, desno od Lavljih vrata.

Trokutasti štit: Rasčetvoren, u prvo i četvrtom u crvenome srebrni orao raširenih krila sa zlatnom krunom, u inverzno razdijeljenom crveno zeleni grozd visi na grančici s dva lista.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 39, T III.

Lokacija: Na tjememima lukova ispod kupole, tri ista grba.

Trokutasti štit:Iz roga izrasta križ između tri ruže.Na štitu mitra s vrpcom.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 35-37, T III.

Lokacija: Na tjememima lukova ispod kupole, tri ista grba.

Trokutasti štit: Iz roga izrasta križ između tri ruže. Na štitu mitra s vrpcom.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 35-37, T III.

Lokacija: Na najvišoj poziciji glavnog pročelja Katedrale.

Štit u obliku konjske glave, raspada se u volute:Raskoljen, desno raščetvoren zlatno i crveno, lijevo razdijeljeno, gore u crvenome srebrni orao nadvišen zlatnom krunom, dolje inverzno razdijeljen u crvenom zeleni grozd visi na grančici s dva lista.Na štitu mitra s vrpcom.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 39-41, T III.

Lokacija: Na najvišoj poziciji glavnog pročelja Katedrale.

Štit u obliku konjske glave, raspada se u volute: Raskoljen, desno raščetvoren zlatno i crveno, lijevo razdijeljeno, gore u crvenome srebrni orao nadvišen zlatnom krunom, dolje inverzno razdijeljen u crvenom zeleni grozd visi na grančici s dva lista. Na štitu mitra s vrpcom.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 39-41, T III.

Lokacija: U luneti iznad Lavljih vrata, dva grba.

Lijevo: Grb šibenskog biskupa Ivana II. Lučića Štafilića (1528-1557).
Štit a mandrola uokviren kartušom s volutama: Raskoljen, desno raščetvoren zlatno i crveno, lijevo razdijeljeno, gore u crvenome srebrni orao nadvišen zlatnom krunom, dolje inverzno razdijeljen u crvenom zeleni grozd visi na grančici s dva lista. Na štitu mitra s vrpcom.

Desno: Grb šibensog kneza Filipa Bragadina (1553-1555).
Štit a mandrola uokviren kartušom s volutama: Preko razdijeljenog plavo i srebrnoga crveni križ.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 35, T XX.

Lokacija: U luneti iznad Lavljih vrata, dva grba.

Lijevo: Grb šibenskog biskupa Ivana II. Lučića Štafilića (1528-1557).
Štit a mandrola uokviren kartušom s volutama: Raskoljen, desno raščetvoren zlatno i crveno, lijevo razdijeljeno, gore u crvenome srebrni orao nadvišen zlatnom krunom, dolje inverzno razdijeljen u crvenom zeleni grozd visi na grančici s dva lista. Na štitu mitra s vrpcom.

Desno: Grb šibensog kneza Filipa Bragadina (1553-1555).
Štit a mandrola uokviren kartušom s volutama: Preko razdijeljenog plavo i srebrnoga crveni križ.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 35, T XX.

Lokacija: Na sredini glavnog pročelja ispod prvog friza.

Štit u obliku konjske glave: Inverzno podijeljen, crveni okrunjeni orao u zlatnome.

*Marko Radeljić, ''Kameni grbovi grada Šibenika'', diplomski rad (Zagreb:2018), 55-56.

Lokacija: Na sredini glavnog pročelja ispod prvog friza.

Štit u obliku konjske glave: Inverzno podijeljen, crveni okrunjeni orao u zlatnome.

*Marko Radeljić, ”Kameni grbovi grada Šibenika”, diplomski rad (Zagreb:2018), 55-56.