ZBIRKA KAMENIH GRBOVA Šibenik

Lokacija: Ulica Jurja Dalmatinca

Na sredini nadvratnika lik medvjeda okrenut u desnu stranu, u rukama drži desnu girlandu povezanu sa snopom cvijeća u kojem je čekić, dok ustima drži lijevu girlandu povezanu sa snopom cvijeća u kojem su klinovi.

Portal krasi kuću Berović za koju se pretpostavlja da je pripadala Jurju Dalmatincu. Simbol medvjeda predstavlja obitelj Orsini, čije je prezime počeo upotrebljavati Jurjev sin Pavao početkom 16. stoljeća. Pavla je Valerije Orsini 1940. godine priznao kao potomka te obitelji. Sam Juraj Dalmatinac, prema poznatim izvorima, to prezime nije koristio.

*Ante Josip Soldo, “Velikan portreta i oblika - Juraj Dalmatinac”, Crkva u svijetu vol. 10,  br. 3 (1975):  256, bilj. 4.

Lokacija: Ulica Jurja Dalmatinca

Na sredini nadvratnika lik medvjeda okrenut u desnu stranu, u rukama drži desnu girlandu povezanu sa snopom cvijeća u kojem je čekić, dok ustima drži lijevu girlandu povezanu sa snopom cvijeća u kojem su klinovi.

Portal krasi kuću Berović za koju se pretpostavlja da je pripadala Jurju Dalmatincu. Simbol medvjeda predstavlja obitelj Orsini, čije je prezime počeo upotrebljavati Jurjev sin Pavao početkom 16. stoljeća. Pavla je Valerije Orsini 1940. godine priznao kao potomka te obitelji. Sam Juraj Dalmatinac, prema poznatim izvorima, to prezime nije koristio.

*Ante Josip Soldo, “Velikan portreta i oblika – Juraj Dalmatinac”, Crkva u svijetu vol. 10,  br. 3 (1975):  256, bilj. 4.

Lokacija: Ulica Jurja Dalmatinca 14

Dva ukrštena štapa za hodanje a između ručki školjka (Jakobova kapica).

Lokacija: Ulica Jurja Dalmatinca 14

Dva ukrštena štapa za hodanje a između ručki školjka (Jakobova kapica).

Lokacija: Ulica Jurja Dalmatinca

Na nadvratniku s obje strane grba nalazi se latinski natpis. Dok je na desnoj strani otučen, s lijeve strane grba može se iščitati latinski datum; (M)CCCCVIII/DIE XI MENSI/AGUSTI (11. kolovoza 1408.)

Lokacija: Ulica Jurja Dalmatinca 12

Na nadvratniku s obje strane grba nalazi latinski natpis. Dok je na desnoj strani natpis otučen, s lijeve strane grba može se iščitati uklesani latinski datum; (M)CCCCVIII/DIE XI MENSI/AGUSTI (11. kolovoza 1408).

Lokacija: Strme stube 6

Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Osmerokraka zvijezda iznad četiri valovite linije.

Lokacija: Strme stube 6

Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Osmerokraka zvijezda iznad četiri valovite linije.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 2, na bunarskoj kruni u unutarnjem dvorištu kuće

Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: U polju rog između latinskog križa i ruže.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 2, na bunarskoj kruni u unutarnjem dvorištu kuće

Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: U polju rog između latinskog križa i ruže.

Lokacija: Crkva i samostan sv. Luce, Ulica sv. Luce 1

Lijevo - Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Iz lijevog boka izrasta savijena ruka koja drži grančicu s tri cvijeta ljiljana.

Desno - Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Kosa greda između kugle s perlom u sredini i ruže.

Lokacija: Samostan sv. Luce, Ulica sv. Luce 1

Lijevo – Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Iz lijevog boka izrasta savijena ruka kojadrži grančicu s tri cvijeta ljiljana.

Desno – Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Kosa greda između kugle s perlom u sredini i ruže.

Lokacija: Crkva i samostan sv. Luce, Ulica sv. Luce 1

Lijevo - Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Iz tri valovite grede izrastaju desno tri skraćena kolca zaobljenog kraja, srednji viši, i lijevo koračajući pas.

Desno - Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Razdijeljen gredom, gore desno drvo i lijevo gavran s grančicom u kljunu, dolje sedam puta ljevokoso razdijeljen.

Lokacija: Crkva i samostan sv. Luce, Ulica sv. Luce 1

Lijevo – Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Iz tri valovite grede izrastaju desno tri skraćena kolca zaobljenog kraja, srednji viši, i lijevo koračajući pas.

Desno – Ovalni štit uokviren kartušom s volutama: Razdijeljen gredom, gore desno drvo i lijevo gavran s grančicom u kljunu, dolje sedam puta ljevokoso razdijeljen.

Lokacija: Ulica Andrija Kačića 3

Trokutasti štit: U polju kuća između dva čempresa, iznad krova osmerokraka zvijezda.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 71.

Lokacija: Ulica Andrija Kačića 3

Trokutasti štit: U polju kuća između dva čempresa, iznad krova osmerokraka zvijezda.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 71.

Lokacija: na ugaonom stupu zgrade u ulici Frane Divnića 4

Trokutasti štit: U crvenome zlatna lijevokosa greda između dvije zlatne ruže.

Greda je postavljena lijevokoso, što je pogrešno u odnosu na službeni blazon grba ove obitelji; moguće ženski grb ili grb vanbračnog potomka.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: na ugaonom stupu zgrade u ulici Frane Divnića 4

Trokutasti štit: U crvenome zlatna lijevokosa greda između dvije zlatne ruže.

Greda je postavljena lijevokoso, što je pogrešno u odnosu na službeni blazon grba ove obitelji; moguće ženski grb ili grb vanbračnog potomka.

Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: Frane Divnića 4

Trokutasti štit: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 90.

Lokacija: Frane Divnića 4

Trokutasti štit: U crvenome zlatna kosa greda između dvije zlatne ruže.

Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 90.