ZBIRKA KAMENIH GRBOVA Split

Lokacija: Narodni trg, na pročelju palače između dva prozora prvog kata

Grb koji pridržavaju dva naga dječaka u potpunosti je otučen.

Ivan Krstitelj Karepić javlja se prvi put 1554. na kapitulu, iste godine kada se spominje i obiteljska palača s grbom. Bio je vikar trima nadbiskupima (Andriji i Marku Corneliju i Alojziju Michieliju), a godine 1583. lišen je službe zbog neposluha. Na glavnom splitskom trgu uz vijećnicu proširio je i preuredio svoju palaču u renesansnom stilu 1564. godine i na nju postavio obiteljski grb s tri zvijezde u gornjem i tri kosa pojasa u donjem polju štita. Bio je posljednji član roda Karepića kako je naznačeno u natpisu ispod grba.

IO. BAP. VLTIM. CAREPEAE. GENTIS. SVPERSTES.
PATRIAE. DECORIS. STVDIO. MAIOR. AEDES. RE
LAVDABILITER AVCTAS ORNAVIT.
MDLXIIII


Osim još jednog sličnog, reduciranog grba koji se nalazi u blizini, grb kanonika Ivana postavljen je na kuli u špilji kod crkve sv. Jere na Marjanu.

*Cvito Fisković, Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti, Peristil 1, Zagreb 1954., 94-95.
*Duško Kečkemet, Crkva i eremitaža sv. Jere na Marjanu, PPUD 11, Split 1959., 104-105. *Ivan Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975., 247-248.

Lokacija: Narodni trg, na pročelju palače između dva prozora prvog kata

Grb koji pridržavaju dva naga dječaka u potpunosti je otučen.

Ivan Krstitelj Karepić javlja se prvi put 1554. na kapitulu, iste godine kada se spominje i obiteljska palača s grbom. Bio je vikar trima nadbiskupima (Andriji i Marku Corneliju i Alojziju Michieliju), a godine 1583. lišen je službe zbog neposluha. Na glavnom splitskom trgu uz vijećnicu proširio je i preuredio svoju palaču u renesansnom stilu 1564. godine i na nju postavio obiteljski grb s tri zvijezde u gornjem i tri kosa pojasa u donjem polju štita. Bio je posljednji član roda Karepića kako je naznačeno u natpisu ispod grba.

IO. BAP. VLTIM. CAREPEAE. GENTIS. SVPERSTES. 
PATRIAE. DECORIS. STVDIO. MAIOR. AEDES. RE 
LAVDABILITER AVCTAS ORNAVIT. 
MDLXIIII

Osim još jednog sličnog, reduciranog grba koji se nalazi u blizini, grb kanonika Ivana postavljen je na kuli u špilji kod crkve sv. Jere na Marjanu.

*Cvito Fisković, Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti, Peristil 1, Zagreb 1954., 94-95.
*Duško Kečkemet, Crkva i eremitaža sv. Jere na Marjanu, PPUD 11, Split 1959., 104-105.
*Ivan Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975., 247-248.

Lokacija: Narodni trg, Kapela uz gradsku vijećnicu

Južni zid kapele sv. Lovre predstavlja velika bifora između čijih lukova je bio isklesan lav raširenih krila i s otvorenom knjigom. Sa strane mletačkog lava koji je potpuno otučen 1943. godine su po tri dupina izravno klesani na zidu bez štita uz lukove prozora.

Grbovi gradskog kneza Vittora Dolfina (1437. – 1439. i 1451. – 1453.) nalazili su se na nekadašnjoj kapeli uz vijećnicu i to drugo razdoblje kneževanja označava fazu pregradnje kada je sagrađena kapela posvećena sv. Lovri između kompleksa Kneževa dvora, lože i palače Karapić.

Na postolju kipa sv. Lovre izrađenom za kapelu i nekada postavljenom na jugoistočnom uglu vijećnice, danas u crkvi sv. Lovre na Pazdigradu, nalazi se isti grb. Jedna od kruna bunara u klaustru franjevačkog samostana na Poljudu ukrašena je grbom istoga kneza s uklesanim natpisom.

*Radoslav Bužančić, Bonino Jakovljev Milanac i splitski gradski projekti s početka 15. stoljeća, KiG 1-2, 2018., 23-24.
*Arsen Duplančić, Mletački lavovi u Splitu, KB 18, 1988., 32.
*Cvito Fisković, Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti, Peristil 1, Zagreb 1954., 88.
*Stanko Piplović, Vode Splita, Split 2006., 28.
*Alberto Rizzi, I leoni di Venezia in Dalmazia, Venezia 2005., 209.

Lokacija: Narodni trg, Kapela uz gradsku vijećnicu

Južni zid kapele sv. Lovre predstavlja velika bifora između čijih lukova je bio isklesan lav raširenih krila i s otvorenom knjigom. Sa strane mletačkog lava koji je potpuno otučen 1943. godine su po tri dupina izravno klesani na zidu bez štita uz lukove prozora.

Grbovi gradskog kneza Vittora Dolfina (1437. – 1439. i 1451. – 1453.) nalazili su se na nekadašnjoj kapeli uz vijećnicu i to drugo razdoblje kneževanja označava fazu pregradnje kada je sagrađena kapela posvećena sv. Lovri između kompleksa Kneževa dvora, lože i palače Karapić.

Na postolju kipa sv. Lovre izrađenom za kapelu i nekada postavljenom na jugoistočnom uglu vijećnice, danas u crkvi sv. Lovre na Pazdigradu, nalazi se isti grb. Jedna od kruna bunara u klaustru franjevačkog samostana na Poljudu ukrašena je grbom istoga kneza s uklesanim natpisom.

*Radoslav Bužančić, Bonino Jakovljev Milanac i splitski gradski projekti s početka 15. stoljeća, KiG 1-2, 2018., 23-24. 
*Arsen Duplančić, Mletački lavovi u Splitu, KB 18, 1988., 32.
*Cvito Fisković, Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti, Peristil 1, Zagreb 1954., 88.
*Stanko Piplović, Vode Splita, Split 2006., 28.
*Alberto Rizzi, I leoni di Venezia in Dalmazia, Venezia 2005., 209.

Lokacija: Crkva sv. Nikole

Štit a mandrola.

Lokacija: Crkva sv. Nikole

Štit a mandrola.

Lokacija: Bosanska ulica 4, zaglavni kamen

Okrugli štit uokviren kartušom s volutama: Raskoljen i presjeca ga greda.

Ovo je ojednostavljena varijanta obiteljskog grba jer se u inače lijevom polju u gornjem kutu nalazi raskriljeni dvoglavi orao s krunom iznad glave orla.

Splitska obitelj Cambj (Cambi) podrijetlom iz mjesta pokraj Siene, odakle preko Firence dolaze u Split početkom 15. stoljeća i proglašeni su splitskim građanima. U Veliko vijeće primljena su braća Jerolim Nikola i Petar Cambi 1671. godine.

*Miroslav Granić – Denis Martinović, Plemstvo kraljevine Dalmacije 1814. – 1918., Split 2018., 140-141.

Lokacija: Bosanska ulica 4, zaglavni kamen

Okrugli štit uokviren kartušom s volutama: Raskoljen i presjeca ga greda.

Ovo je ojednostavljena varijanta obiteljskog grba jer se u inače lijevom polju u gornjem kutu nalazi raskriljeni dvoglavi orao s krunom iznad glave orla.

Splitska obitelj Cambj (Cambi) podrijetlom iz mjesta pokraj Siene, odakle preko Firence dolaze u Split početkom 15. stoljeća i proglašeni su splitskim građanima. U Veliko vijeće primljena su braća Jerolim Nikola i Petar Cambi 1671. godine.

*Miroslav Granić – Denis Martinović, Plemstvo kraljevine Dalmacije 1814. – 1918., Split 2018., 140-141.

Lokacija: Ulica Jurja Barakovića, kuća Štrkalj

Štit u obliku tarče: U polju stupajući vuk.Iz kacige okrenute udesno kao nakit izrasta vuk kao u štitu koji u rukama drži tanki razvučeni svitak. Lijevo se iz kacige spušta lišće akantusa.

Vojna oprema i oružje koje nose ratnici karakteristični su za sredinu 15. stoljeća, pa se prema tome tada može datirati i ovaj grb. Grb s likom vuka nalazimo kod uskočke obitelji Hreljanović, no u njihovoj varijanti vuk u ruci drži sablju, kako u štitu tako i u nakitu. Ova obitelj spominje se u drugoj polovici 16. stoljeća a poznat je i pozlaćeni ciborij Vuka Hreljanovića s kraja 16. stoljeća, pronađen u Senju, kojeg je izradio nepoznati zlatar. Prvi spomen prezimena Hreljanović datira pak u Šibenik. U spisima šibenskog notara Karatusa Vitalea, nalazi se podatak iz 20. travnja 1459. godine, o šibenskom zlataru Pavlu Hreljanoviću, koji je oporukom ostavio veliki zemljoposjed. Moguće je da je Pavao izradio spomenuti ciborij, koji je zatim do Vuka Hreljanovića došao obiteljskim naslijeđem. Iako se u grbu Hreljanovića nalazi vuk sa sabljom, najstarija poznata potvrda tog grba je grbovnica iz sredine 16. stoljeća, stoga ne znamo kako je grb izgledao prije. Budući da se njena upotreba pojavljuje na ovim prostorima tek nakon dolaska Osmanlija u drugoj polovici 15. stoljeća, u grb je morala biti dodana kasnije.

*http://www.sibenik.in/bastina/prikaz-vojnika-na-sibenskom-Gotickom-portalu- jedinstven-je-u-svijetu/65254.html
*Enver Ljubović, “Senjski plemići i uskoci Hreljanovići”, Senjski zbornik 30 (2003): 149-152.
*Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, 99, bilj. 138.
*Der Adel des Konigreichs Dalmatien, 13, Taf. 9.
*Marija Šercer, Oružje u prošlosti (Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1980), 15-16.

Lokacija: Jurja Barakovića, kuća Štrkalj

Štit u obliku tarče: U polju stupajući vuk. Iz kacige okrenute udesno kao nakit izrasta vuk kao u štitu koji u rukama drži tanki razvučeni svitak. Lijevo se iz kacige spušta lišće akantusa.

Vojna oprema i oružje koje nose ratnici karakteristični su za sredinu 15. stoljeća, pa se prema tome tada može datirati i ovaj grb. Grb s likom vuka nalazimo kod uskočke obitelji Hreljanović, no u njihovoj varijanti vuk u ruci drži sablju, kako u štitu tako i u nakitu. Ova obitelj spominje se u drugoj polovici 16. stoljeća a poznat je i pozlaćeni ciborij Vuka Hreljanovića s kraja 16. stoljeća, pronađen u Senju, kojeg je izradio nepoznati zlatar. Prvi spomen prezimena Hreljanović datira pak u Šibenik. U spisima šibenskog notara Karatusa Vitalea, nalazi se podatak iz 20. travnja 1459. godine, o šibenskom zlataru Pavlu Hreljanoviću, koji je oporukom ostavio veliki zemljoposjed. Moguće je da je Pavao izradio spomenuti ciborij, koji je zatim do Vuka Hreljanovića došao obiteljskim naslijeđem. Iako se u grbu Hreljanovića nalazi vuk sa sabljom, najstarija poznata potvrda tog grba je grbovnica iz sredine 16. stoljeća, stoga ne znamo kako je grb izgledao prije. Budući da se njena upotreba pojavljuje na ovim prostorima tek nakon dolaska Osmanlija u drugoj polovici 15. stoljeća, u grb je morala biti dodana kasnije.

*Enver Ljubović, “Senjski plemići i uskoci Hreljanovići”, Senjski zbornik 30 (2003): 149-152.
*Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, 99, bilj. 138.
*Der Adel des Konigreichs Dalmatien , 13, Taf. 9.
*Marija Šercer, Oružje u prošlosti (Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1980), 15-16.
Lokacija: Jurja Barakovića 10

Štit u obliku tarče: Na krilu hodajući lav koji u desnici drži buzdovan. Iz kacige kao nakit izrasta torzo lava. S obje strane štita kao plašt spušta se razgranato akantusovo lišće.

* Il Re d'Armi di Sebenico, T. VI.

Lokacija: Jurja Barakovića 10

Štit u obliku tarče: Na krilu hodajući lav koji u desnici drži buzdovan. Iz kacige kao nakit izrasta torzo lava. S obje strane štita kao plašt spušta se razgranato akantusovo lišće.

* Il Re d’Armi di Sebenico, T. VI.

Lokacija: Ulica kralja Tomislava 4

U okruglom štitu: Iz oblaka izrasta savijena ruka koja drži buzdovan. Ukras kaciga iz koje se spušta plašt koji se savija u volute.

Lokacija: Ulica kralja Tomislava 4

U okruglom štitu: Iz oblaka izrasta savijena ruka koja drži buzdovan. Ukras kaciga iz koje se spušta plašt koji se savija u volute.

Lokacija: Ugaoni stup u Ulici kralja Tomislava, nasuprot kbr. 6

Štit u obliku tarče: U polju krilo.

Lokacija: Ugaoni stup u Ulici kralja Tomislava, nasuprot kbr. 6

Štit u obliku tarče: U polju krilo.

Lokacija: Stup na uglu Zagrebačke i Ulice kraljice Jelene

Trokutasti štit: Na trobrijegu stoji ptica.

Lokacija: Stup na uglu Zagrebačke i Ulice kraljice Jelene

Trokutasti štit: Na trobrijegu stoji ptica.

Lokacija: Stup na uglu Ulice sv. Nikole Tavilića i Ulice Petra Nakića

Štit u obliku tarče: U polju polovica konja uspravljenog nalijevo.

Lokacija: Stup na uglu Ulice sv. Nikole Tavilića i Ulice Petra Nakića

Štit u obliku tarče: U polju polovica konja uspravljenog nalijevo.