ZBIRKA KAMENIH GRBOVA Šibenik

G – Grbovi Nove crkve 

Lokacija: Na nadvratniku ulaza u atrij između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit: Iz roga izrasta križ između tri ruže. Na štitu mitra s vrpcom.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 35-37, T III.

Lokacija: Na nadvratniku ulaza u atrij između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit: Iz roga izrasta križ između tri ruže. Na štitu mitra s vrpcom.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 35-37, T III.

Lokacija: Na nadvratniku ulaza u atrij između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit: Šiljasto raskoljen zlatno i plavo.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 74-75, T XXII.

Lokacija: Na nadvratniku ulaza u atrij između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit: Šiljasto raskoljen zlatno i plavo.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 74-75, T XXII. 

Lokacija: Iznad luka nadvođenog dijela atrija između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit s volutama: U zlatnom kosa greda od sedam plavih rombova.

*Marko Radeljić, "Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika" (Mag. rad, Sveučilište u Zagrebu, 2018), 68.

Lokacija: Iznad luka nadvođenog dijela atrija između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit s volutama: U zlatnom kosa greda od sedam plavih rombova.

*Marko Radeljić, “Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika” (Mag. rad, Sveučilište u Zagrebu, 2018), 68.Lokacija: Iznad luka nadvođenog dijela atrija između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit s volutama: U crvenom greda raskoljena zlatno i plavo.

*Marko Radeljić, "Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika" (Mag. rad, Sveučilište u Zagrebu, 2018), 68.

Lokacija: Iznad luka nadvođenog dijela atrija između crkve i bratovštinske dvorane.

Trokutasti štit s volutama: U crvenom greda raskoljena zlatno i plavo.

*Marko Radeljić, “Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika” (Mag. rad, Sveučilište u Zagrebu, 2018), 68.

H – Grbovi crkve sv. Ivana

Lokacija: Na glavnom pročelju, gore desno.

Trokutasti štit s volutama: Raščetvoren zlatno i crveno, u drugom polju zlatni latinski križ.

Na nadvoju iznad grba uklesan je natpis: ANT. CALVO PRAET/ OPT. MERITO

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 38, T XX.

Lokacija: Na glavnom pročelju, gore desno.

Trokutasti štit s volutama: Raščetvoren zlatno i crveno, u drugom polju zlatni latinski križ.

Na nadvoju iznad grba uklesan je natpis: ANT. CALVO PRAET/ OPT. MERITO

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 38, T XX.

Lokacija: Na glavnom pročelju, gore lijevo.

Trokutasti štit s volutama: U crvenome greda rakoljena zlatno i plavo.

*Marko Radeljić, "Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika" (Mag. rad, Sveučilište u Zagrebu, 2018), 65.

Lokacija: Na glavnom pročelju, gore lijevo.

Trokutasti štit s volutama: U crvenome greda rakoljena zlatno i plavo.

*Marko Radeljić, “Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika” (Mag. rad, Sveučilište u Zagrebu, 2018), 65.

Lokacija: Na sredini glavnog pročelja, iznad portala.

Štit u obliku konjske glave povijen u volute: Raskoljen, desno raščetvoren zlatno i crveno, lijevo razdijeljeno, gore u crvenome srebrni orao nadvišen zlatnom krunom, dolje inverzno razdijeljen u crvenom zeleni grozd visi na grančici s dva lista.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 1, 39-41, T III.

Lokacija: Na sredini glavnog pročelja, iznad portala.

Štit u obliku konjske glave povijen u volute: Raskoljen, desno raščetvoren zlatno i crveno, lijevo razdijeljeno, gore u crvenome srebrni orao nadvišen zlatnom krunom, dolje inverzno razdijeljen u crvenom zeleni grozd visi na grančici s dva lista.

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 1, 39-41, T III.

Lokacija: Na samome vrhu glavnog pročelja.

Trokutasti štit s volutama: U crvenome zlatni rog između tri zlatna kaleža s poklopcem.

Ispod grba stoji natpis: FRANCISCO/ COPPO/ 1544.

*Il Re d'Armi di Sebenico, vol. 2, 42, T XX.

Lokacija: Na samome vrhu glavnog pročelja.

Trokutasti štit s volutama: U crvenome zlatni rog između tri zlatna kaleža s poklopcem.

Ispod grba stoji natpis: FRANCISCO/ COPPO/ 1544. 

*Il Re d’Armi di Sebenico, vol. 2, 42, T XX.