ZBIRKA KAMENIH GRBOVASplit

Lokacija: Papalićeva 1, portal palače Papalić

Štit u obliku tarče: U štitu ptičje krilo ispod osmerokrake zvijezde. Ukras kaciga okružena grozdovima vinove loze iz koje izrasta krilati zmaj. Iz kacige se oko štita spušta mesnato akantusovo lišće

Na obrubu lunete uklesan je natpis renesansnom kapitalom, a isti tekst otkriven je u rukopisu Marulićevih latinskih pjesama, tzv. Glasgowski rukopis:
IN MAGNVM LATRARE CANES NOLITE DRACONEM HIC ETIAM TAVROS ORE VORARE POTEST.
Nemojte lajati, psi, na ovoga velikog zmaja: Čak i golemi bik raljama lak mu je plijen. (prijevod Darko Novaković)

Monumentalni portal zaokružen je dekoracijom s motivom izmjeničnih zubaca i bogatim akroterijem na vrhu.

Prvi Papalići spominju se u Poljicima u 12. stoljeću kao knezovi i župani. Kroz 14. i 15. stoljeće svi su na istaknutim komunalnim i crkvenim službama (suci, rektori, članovi Velikog vijeća, kanonici). Njihov dom bio je stjecište splitskih humanista. Loza izumire u 18. stoljeću, a poslije se javljaju po ženskoj lozi kao Soppe-Papali.

*Bratislav Lučin, Iter Marulianum. Od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića, Rim 2008., 63.
*Duško Kečkemet, Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu, Split 1988., 26.
*Elvira Šarić Kostić, Splitski grbovi – Kameni grbovi iz Muzeja grada Splita, Split, 2018., 121–123.

Lokacija: Papalićeva 1, portal palače Papalić

Štit u obliku tarče: U štitu ptičje krilo ispod osmerokrake zvijezde. Ukras kaciga okružena grozdovima vinove loze iz koje izrasta krilati zmaj. Iz kacige se oko štita spušta mesnato akantusovo lišće.

Na obrubu lunete uklesan je natpis renesansnom kapitalom, a isti tekst otkriven je u rukopisu Marulićevih latinskih pjesama, tzv. Glasgowski rukopis:
IN MAGNVM LATRARE CANES NOLITE DRACONEM HIC ETIAM TAVROS ORE VORARE POTEST. 
Nemojte lajati, psi, na ovoga velikog zmaja: Čak i golemi bik raljama lak mu je plijen. (prijevod Darko Novaković)

Monumentalni portal zaokružen je dekoracijom s motivom izmjeničnih zubaca i bogatim akroterijem na vrhu.

Prvi Papalići spominju se u Poljicima u 12. stoljeću kao knezovi i župani. Kroz 14. i 15. stoljeće svi su na istaknutim komunalnim i crkvenim službama (suci, rektori, članovi Velikog vijeća, kanonici). Njihov dom bio je stjecište splitskih humanista. Loza izumire u 18. stoljeću, a poslije se javljaju po ženskoj lozi kao Soppe-Papali.

*Bratislav Lučin, Iter Marulianum. Od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića, Rim 2008., 63.
*Duško Kečkemet, Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu, Split 1988., 26.
*Elvira Šarić Kostić, Splitski grbovi – Kameni grbovi iz Muzeja grada Splita, Split, 2018., 121-123.

Lokacija: Papalićeva ulica 1

Trokutasti štit: U polju ptičje krilo i šesterokraka zvijezda. Grb drži anđeo štitonoša.

Obitelj s više različitih oblika imena kao Papalis, Papali, de Papalibus ili Papalić, podrijetlom je iz Poljica. Palaču u kojoj je danas smješten Muzej grada Splita preuređuju krajem 15. i početkom 16. stoljeća, a vanjsko stubište u istočnom dijelu dvorišta vodi u veliku dvoranu na prvom katu (piano nobile) kojom dominira veliki četverokrilni prozor koji krasi obiteljski grb kojeg drži anđeo.

Poznato je više Papalićevih grbova, a heraldički su nedosljedni u izvedbi zvijezde. Zvijezda nad krilom u Papalićevu grbu na dvorišnom portalu ima osam krakova kao i nad portalom prvog kata i na grbovima male Papalićeve palače, dok zvijezda na kruni bunara i nad kvadriforom ima šest krakova. Jedan grb nalazio se u atriju kuće u Alešijevoj 6, a jedan u Nehaju u Kaštel Štafiliću i ima šest zvijezda. Gotički grb obitelji Papalić s neke srušene građevine u Splitu čuva se u Muzeju grada Omiša, a pripadao je Zbirci Radman. Još jedan obiteljski grb čuva se u Muzeju grada Splita, a pronađen je prigodom preuređenja palače Milesi.

*Duško Kečkemet, Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu, Split 1988., 26.
*Elvira Šarić Kostić, Splitski grbovi – Kameni grbovi iz Muzeja grada Splita, Split, 2018., 121–123.

Lokacija: Papalićeva ulica 1

Trokutasti štit: U polju ptičje krilo i šesterokraka zvijezda. Grb drži anđeo štitonoša.

Obitelj s više različitih oblika imena kao Papalis, Papali, de Papalibus ili Papalić, podrijetlom je iz Poljica. Palaču u kojoj je danas smješten Muzej grada Splita preuređuju krajem 15. i početkom 16. stoljeća, a vanjsko stubište u istočnom dijelu dvorišta vodi u veliku dvoranu na prvom katu (piano nobile) kojom dominira veliki četverokrilni prozor koji krasi obiteljski grb kojeg drži anđeo.

Poznato je više Papalićevih grbova, a heraldički su nedosljedni u izvedbi zvijezde. Zvijezda nad krilom u Papalićevu grbu na dvorišnom portalu ima osam krakova kao i nad portalom prvog kata i na grbovima male Papalićeve palače, dok zvijezda na kruni bunara i nad kvadriforom ima šest krakova. Jedan grb nalazio se u atriju kuće u Alešijevoj 6, a jedan u Nehaju u Kaštel Štafiliću i ima šest zvijezda. Gotički grb obitelji Papalić s neke srušene građevine u Splitu čuva se u Muzeju grada Omiša, a pripadao je Zbirci Radman. Još jedan obiteljski grb čuva se u Muzeju grada Splita, a pronađen je prigodom preuređenja palače Milesi.

*Duško Kečkemet, Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu, Split 1988., 26.
*Elvira Šarić Kostić, Splitski grbovi – Kameni grbovi iz Muzeja grada Splita, Split, 2018., 121–123.

Lokacija: Ulica Fausta Vrančića 2, na pročelju, ispod prozora prvog kata

Trokutasti štit: U lijevom gornjem uglu ljiljan.

Lokacija: Ulica Fausta Vrančića 2, na pročelju, ispod prozora prvog kata

Trokutasti štit: U lijevom gornjem uglu ljiljan.

Lokacija: Papalićeva ulica 4, južno pročelje kuće u visini visokog prizemlja

Trokutasti štit: U polju križ ispod kojeg je trobrijeg u dva dijela. Štit je uokviren okvirom izmjeničnih zubaca.

O vlasniku grba može se samo pretpostavljati, ako se radi o naknadnom priklesavanju gotičkog grba godina se može povezati s nadbiskupom Nikolom Dinaričić koji je 1757. stupio na nadbiskupsku stolicu, ali iako grb Dinaričić ima više varijanti grba, ovaj grb ima samo jedan isti element, a to je trobrijeg.

*Dujam Srećko Karaman, Il Re d´ Armi di Spalato, Tab. 28., br. 7.

Lokacija: Papalićeva ulica 4, južno pročelje kuće u visini visokog prizemlja

Trokutasti štit: U polju križ ispod kojeg je trobrijeg u dva dijela. Štit je uokviren okvirom izmjeničnih zubaca.

O vlasniku grba može se samo pretpostavljati, ako se radi o naknadnom priklesavanju gotičkog grba godina se može povezati s nadbiskupom Nikolom Dinaričić koji je 1757. stupio na nadbiskupsku stolicu, ali iako grb Dinaričić ima više varijanti grba, ovaj grb ima samo jedan isti element, a to je trobrijeg.

*Dujam Srećko Karaman, Il Re d´ Armi di Spalato, Tab. 28., br. 7.

Lokacija: Nepotova ulica, istočno pročelje palače, visina prvoga kata

Štit a mandrola: Raskoljen, desno križ, lijevo ljiljani.

Grbovi su smješteni u lukovima gotičke trifore iznad koje je kameno uže. U Karamanovom grbovniku grb je nacrtan s naznakom mjesta kuća Marulić.

*Dujam Srećko Karaman, Il Re d´ Armi di Spalato, tab. 20., br. 11; tab. 104.

Lokacija: Nepotova ulica, istočno pročelje palače, visina prvoga kata

Štit a mandrola: Raskoljen, desno križ, lijevo ljiljani.

Grbovi su smješteni u lukovima gotičke trifore iznad koje je kameno uže.
U Karamanovom grbovniku grb je nacrtan s naznakom mjesta kuća Marulić.

*Dujam Srećko Karaman, Il Re d´ Armi di Spalato, tab. 20., br. 11; tab. 104.

Lokacija: Trg Medulić, na bunarskoj kruni

Štit u obliku tarče: U polju greda.

Oblik štita odgovara razdoblju 15. stoljeća, no s obzirom na jednostavnost grba i nedostatak boja, teško se može utvrditi kome je mogao pripadati. Ivo Šprljan smatra da se ova kruna prema stilskim karakteristikama može pripisati školi Jurja Dalmatinca. Ako pretpostavimo da je izgrađena za vrijeme ili neposredno nakon razdoblja Jurjevog djelovanja u Šibeniku, jedini dužnosnik čiji grb bi mogao odgovarati ovome na kruni je šibenski knez Antonio Zorzi (1490. – 1491.).

*Blasone Veneto, 111.
*Ivo Šprljan, “Bunarske krune u šibenskim eksterijerima”, Radovi IPU 22 (1998): 37-38.
*Robert Ljeljak, Općina Šibenik 1455-1797: Sumarni inventar (Državni arhiv u Zadru, 2013), 9.

Lokacija: Trg Medulić, na bunarskoj kruni

Štit u obliku tarče: U polju greda.

Oblik štita odgovara razdoblju 15. stoljeća, no s obzirom na jednostavnost grba i nedostatak boja, teško se može utvrditi kome je mogao pripadati. Ivo Šprljan smatra da se ova kruna prema stilskim karakteristikama može pripisati školi Jurja Dalmatinca. Ako pretpostavimo da je izgrađena za vrijeme ili neposredno nakon razdoblja Jurjevog djelovanja u Šibeniku, jedini dužnosnik čiji grb bi mogao odgovarati ovome na kruni je šibenski knez Antonio Zorzi (1490. – 1491.)

* Blasone Veneto, 111.
* Ivo Šprljan, “Bunarske krune u šibenskim eksterijerima”, Radovi IPU 22 (1998): 37-38.
 * Robert Ljeljak, Općina Šibenik 1455-1797: Sumarni inventar (Državni arhiv u Zadru, 2013), 9.
Lokacija: Carrarina poljana 4, zapadno pročelje kuće, visina 2. kata

Trokutasti štit: Unutar štita trodijelna podjela, u središtu znak (?) oblika točka ili Kristovog monograma kroz koji prolazi štap, odnosno stabljika iz koje na vrhu izlaze dva cvijeta (ljiljani?). Anđeo raskriljenih krila rukama drži štit na njegovu vrhu. Ispod štita s lijeve i desne strane grozd i vinova loza. Grb je uokviren izmjeničnim nizom zubaca.

Za sada nije utvrđen nositelj grba koji je postavljen na pročelju ožbukane kuće na Carrarinoj poljani za koju su poznati vlasnici u kasnijem razdoblju 18. i 19. stoljeća, a jedan od njih je i trgovac Antun Solitro.

Anđeo kao čuvar grba javlja se kod više grbova u Splitu poput grba nadbiskupa de Judicibsa s katedrale ili obiteljskog grba s kulom u štitu u Bosanskoj ulici.

*Josip Bosnić, Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu, Magistarski rad, Zadar 2015., 147.
*Dujam Srećko Karaman, Il Re d´ Armi di Spalato, Tab. 27., br. 3.

Lokacija: Carrarina poljana 4, zapadno pročelje kuće, visina 2. kata

Trokutasti štit: Unutar štita trodijelna podjela, u središtu znak (?) oblika točka ili Kristovog monograma kroz koji prolazi štap, odnosno stabljika iz koje na vrhu izlaze dva cvijeta (ljiljani?). Anđeo raskriljenih krila rukama drži štit na njegovu vrhu. Ispod štita s lijeve i desne strane grozd i vinova loza. Grb je uokviren izmjeničnim nizom zubaca.

Za sada nije utvrđen nositelj grba koji je postavljen na pročelju ožbukane kuće na Carrarinoj poljani za koju su poznati vlasnici u kasnijem razdoblju 18. i 19. stoljeća, a jedan od njih je i trgovac Antun Solitro.

Anđeo kao čuvar grba javlja se kod više grbova u Splitu poput grba nadbiskupa de Judicibsa s katedrale ili obiteljskog grba s kulom u štitu u Bosanskoj ulici.

*Josip Bosnić, Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu, Magistarski rad, Zadar 2015., 147.
*Dujam Srećko Karaman, Il Re d´ Armi di Spalato, Tab. 27., br. 3.

Lokacija: Carrarina poljana 4, portal kuće

Štit u obliku konjske glave uokviren vijencem lovorova lišća s viticama izvan vijenca na vrhu i dnu: U polju šaka koja stišče plamen koji se izdiže iz žare. Inicijali M. i V. lijevo i desno od vrha posude.

Inačica grba obitelji Benedetti na grbu u donjoj lijevoj četvrtini obiteljskog grba u Heyerovu grbovniku predstavlja šaku koja stišće plamen koji se izdiže iz žare, a za slova M. i V. pretpostavlja se da se mogu odnositi na Marijetu, unuku Ivana Benedettija, udanu Michieli-Vitturi.

*Josip Bosnić, Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski studij Graditeljsko nasljeđe, Zadar 2015., 175-177.
*Heyer von Rosenfeld, Carl Georg Friedrich, Der Adlel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg 1873.

Lokacija: Carrarina poljana 4, portal kuće

Štit u obliku konjske glave uokviren vijencem lovorova lišća s viticama izvan vijenca na vrhu i dnu: U polju šaka koja stišče plamen koji se izdiže iz žare. Inicijali M. i V. lijevo i desno od vrha posude.

Inačica grba obitelji Benedetti na grbu u donjoj lijevoj četvrtini obiteljskog grba u Heyerovu grbovniku predstavlja šaku koja stišće plamen koji se izdiže iz žare, a za slova M. i V. pretpostavlja se da se mogu odnositi na Marijetu, unuku Ivana Benedettija, udanu Michieli-Vitturi.

*Josip Bosnić, Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu, Magistarski rad,     Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski studij Graditeljsko nasljeđe, Zadar 2015., 175-177.
*Heyer von Rosenfeld, Carl Georg Friedrich, Der Adlel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg 1873.
Lokacija: Carrarina poljana 4, kruna bunara u dvorištu

Štit u obliku tarče: U polju šaka koja stišče plamen koji se izdiže iz žare. Inicijali M. i V. lijevo i desno od posude.

Inačica grba obitelji Benedetti kao što je prikazano na grbu u donjoj lijevoj četvrtini obiteljskog grba u Heyerovu grbovniku. Pretpostavlja se da se slova M. i V. odnose na Marijetu, unuku Ivana Benedettija, udanu Michieli-Vitturi.

*Josip Bosnić, Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu, Magistarski rad, Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski studij Graditeljsko nasljeđe, Zadar 2015., 175-177.
*Heyer von Rosenfeld, Carl Georg Friedrich, Der Adlel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg 1873.

Lokacija: Carrarina poljana 4, kruna bunara u dvorištu

Štit u obliku tarče: U polju šaka koja stišče plamen koji se izdiže iz žare. Inicijali M. i V. lijevo i desno od vrha posude.

Inačica grba obitelji Benedetti kao što je prikazano na grbu u donjoj lijevoj četvrtini obiteljskog grba u Heyerovu grbovniku. Pretpostavlja se da se slova M. i V. odnose na Marijetu, unuku Ivana Benedettija, udanu Michieli-Vitturi.

*Josip Bosnić, Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu, Magistarski rad,     Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski studij Graditeljsko nasljeđe, Zadar 2015., 175-177.
*Heyer von Rosenfeld, Carl Georg Friedrich, Der Adlel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg 1873.
Lokacija: Sjeverni zid Dioklecijanove palače, južno lice zida srednjovjekovnog obrambenog ophoda

Trokutasti štit U polju krug.

Jedan od tri grba mletačke obitelji Barbaro na gradskim zidinama ugrađen je u vrijeme podizanja i ojačavanja gradskih zidina tijekom druge polovine 15. stoljeća zbog ugroženosti od Osmanlija. Mletačka Republika 1448. godine zahtijeva da se ojačaju i utvrde zidovi Palače jer prijete padom i okolo nema utvrda. To je učinjeno u vrijeme kneza Barbara, Donata (1449. – 1451.) ili Mattea (1458. – 1461.) kada je obiteljski grb ugrađen na tri mjesta s unutrašnje strane zidova i to u zadebljanje istočnog zida, u sjevernom zidu (to je prikazani grb koji se vidi s Carrarine poljane) te grb na kraju sjevernog zida, udaljen 3,5 m od sjeverozapadne kule, dostupan unutar prostora Mediteranskog centra za graditeljsko naslijeđe.

Jerko Marasović – Sanja Buble – Katja Marasović – Snježana Perojević, Prostorni razvoj jugoistočnog dijela Dioklecijanove palače u Splitu, Prostor 8, 3/20, Zagreb 2000., 175-238.
Elvira Šarić Kostić, Mletački kaštel u Splitu, Split 2020., 95-97.

Lokacija: Sjeverni zid Dioklecijanove palače, južno lice zida srednjovjekovnog obrambenog ophoda.

Trokutasti štit: U polju krug.

Jedan od tri grba mletačke obitelji Barbaro na gradskim zidinama ugrađen je u vrijeme podizanja i ojačavanja gradskih zidina tijekom druge polovine 15. stoljeća zbog ugroženosti od Osmanlija.
Mletačka Republika 1448. godine zahtijeva da se ojačaju i utvrde zidovi Palače jer prijete padom i okolo nema utvrda. To je učinjeno u vrijeme kneza Barbara, Donata (1449. – 1451.) ili Mattea (1458. – 1461.) kada je obiteljski grb ugrađen na tri mjesta s unutrašnje strane zidova i to u zadebljanje istočnog zida, u sjevernom zidu (to je prikazani grb koji se vidi s Carrarine poljane) te grb na kraju sjevernog zida, udaljen 3,5 m od sjeverozapadne kule, dostupan unutar prostora Mediteranskog centra za graditeljsko naslijeđe.

*Jerko Marasović – Sanja Buble – Katja Marasović – Snježana Perojević, Prostorni razvoj jugoistočnog dijela Dioklecijanove palače u Splitu, Prostor 8, 3/20, Zagreb 2000., 175-238.
*Elvira Šarić Kostić, Mletački kaštel u Splitu, Split 2020., 95-97.